Diensten

Waarvoor is taxatie nodig?

Successie taxatie

Een successie taxatie is een taxatie waarbij een bezit van jou op waarde geschat wordt. Dit is handig in veel gevallen, bijvoorbeeld als je je huis wil verkopen. Een taxateur komt dan langs en schat jouw huis op waarde door naar verschillende dingen te kijken. Hoe vaak er onderhoud is gedaan, hoe oud de keuken is en of er dingen verrot zijn. Zo kan jouw huis op waarde geschat worden. Dit kan voor verschillende zaken erg handig zijn. Het vaakste wordt het dus gedaan om een huis te kunnen verkopen, of juist wanneer je een huis gaat kopen en wil weten of de kosten wel reëel zijn.

Redenen om successie taxatie te laten uitvoeren

Niet alleen bij de aan- en verkoop van een huis is het nodig om het te laten taxateren, want er zijn nog veel meer mogelijkheden. Zo is het mogelijk om iets te laten taxateren, zodat je er een verzekering over kan afsluiten. Dit kan je bijvoorbeeld doen met je inboedel, of met je huis zelf. Ook kan je dit laten doen voor je kostbaarheden. Door een van deze dingen te taxateren, kan je de waarde hiervan dus beschermen met een verzekering. Verder kan taxatie ook nodig zijn bij een erfenis. Om het erfgoed eerlijk te kunnen verdelen, zoals in het testament vermeld stond, is het nodig om een taxatie uit te voeren. Als laatste kan ook bij een echtscheiding taxatie nodig zijn, om de bezittingen eerlijk onder elkaar te verdelen.

Taxatie van kunst

Taxateurs kunnen niet alleen huizen en goederen op waarde schatten, maar ook zijn zij vaak gespecialiseerd in kunst op waarde schatten. Omdat kunst vaak een hoge waarde kan hebben, maar de bieder wel deze waarde moet willen betalen, is het ook soms nodig om te bemiddelen met kunst tussen de verkoper en de koper. Ook hiermee kan een taxateur jou helpen. Dit is namelijk een van de services die hij ook aanbiedt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *