Familie

Wat is een genetische test en hoe verloopt die? 

Genetische Test

Sommige aandoeningen komen in de ene familie meer voor dan in andere. Ze zijn dan vaak erfelijk. Zijn er erfelijk ziekten in je familie? Dan is het handig dat je dat ook weet. Onze erfelijke aanleg kunnen we niet veranderen. Wanneer je erfelijk belast bent kun je wel de kans dat je anderen ziek maakt wél zoveel mogelijk verkleinen. Met bijvoorbeeld een gezond eet- en leefpatroon, eventueel gecombineerd met het slikken van aangepaste geneesmiddelen. Allemaal goed en wel, maar hoe verloopt zo een genetische test?

Ziekten kun je zowel ‘erven’ van je moeder als van je vader

Genetische aandoeningen krijg je zowel van je moeder als van je vader. Dat noemen we in vaktermen ‘recessief overerfbaar’. In andere gevallen kreeg je het ziekmakende gen van je moeder of van je vader maar dit komt niet veel voor. Een erfelijke aandoening kan ook het gevolg zijn van een fout in je DNA. Dan is geen van je beide ouders drager van de ziekte.

Genen spelen belangrijke rol bij genetische aandoeningen

Je genen spelen dus een belangrijke rol bij erfelijke aandoeningen. Soms is één fout gen verantwoordelijk, in andere gevallen gaat het om meerdere genen zoals bij osteoporose of botontkalking, diabetes type 2 en de ziekte van Parkinson.

Erfelijke aandoeningen niet alleen resultaat van slechte genen

Er zijn nog andere factoren die je ziek maken zoals een ongezonde eet- en levensstijl, te weinig bewegen, roken en overmatig alcohol drinken. Ons ongezond leefmilieu, werkomstandigheden, stress, depressie en burn-out spelen ook een belangrijke rol.

Hoe verloopt een genetisch onderzoek?

Tijdens een genetisch onderzoek gaan artsen na of je erfelijk ziek bent, er aanleg voor hebt aanleg hebt of er drager van bent. Genetische test kunnen uitgevoerd worden voor meer dan 300 aandoeningen. Een genetisch onderzoek verloopt in een klinisch genetisch centrum. Nederland telt er acht. Voor een test heb je een verwijzing van je huisarts nodig, maar je kunt een test ook online kopen. Die is alleen zinvol als er maar één gen bij betrokken is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *