WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen: dit moet u weten

wet ter voorkoming van witwassen

Een decennium geleden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in het leven geroepen om misstanden in de financiële sector tegen te gaan. In deze branche kwam en komt behoorlijk veel fraude voor. Zo was het vrij gemakkelijk om witwassen te faciliteren en identiteitsfraude te plegen. Daardoor vloeide er veel geld weg naar criminele organisaties. De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) probeert dit tegen te gaan door financiële dienstverleners bij de aanpak te betrekken.

De wet ter voorkoming van witwassen in de praktijk

Voor financiële dienstverleners, zoals banken, kredietverstrekkers en makelaars is het vanuit de WWFT verplicht om klanten aan een grondig onderzoek te onderwerpen voordat men tot zakendoen overgaat. De identiteit van de klant moet dan ook worden vastgesteld, evenals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zo kan worden voorkomen dat onbevoegde personen handel drijven, of dat geld wordt weggesluisd. Als financiële dienstverlener bent u aan bepaalde regels gebonden rondom deze controles. Zo moeten de gegevens een periode worden bewaard en houdt u een dossier bij van elke klant. Ook dient u een WWFT melding te doen wanneer u verdachte omstandigheden opmerkt.

De WWFT check en WWFT melding

De zogenaamde WWFT check kunt u laten doen door specialistische software. Deze houdt ook de dossiers van de klanten bij. Zo hoeft u elke klant maar één keer te controleren. Gebruik maken van deze software is om meerdere redenen handig. Ten eerste scheelt het logischerwijs geld en tijd. Ten tweede zult u zo zeker weten dat u precies controleert waar de wet ter voorkoming van witwassen om vraagt. Houdt u zich niet aan de WWFT, dan kan dit leiden tot strafvervolging en boetes, die niet mals zijn. Via de software kunt u de WWFT melding doen. Hierbij krijgt de overheid een seintje dat er iets niet in de haak is met een transactie of een (potentiële) cliënt. Houdt u zich dus vooral aan deze wet en werk mee aan de bestrijding van financiële criminaliteit. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *